Reglement

           

 Move for MS in actie op de Mont Ventoux

                                                      Reglement  2016
1) Deelnemers

1.1 Iedere deelnemer aan de actie op de Mont Ventoux dient minimaal 18 jaar oud te zijn

1.2 Deelname aan de actie op de Mont Ventoux eigen risico.

1.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van andere weggebruikers, waarbij Move for MS een beroep doet op het gezonde verstand van iedere deelnemer.

1.4 Move for MS in actie op de Mont Ventoux is een prestatieloop, geen wedstrijdloop.

1.5 Deelnemers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van Move for MS en de regels van de lokale overheden op te volgen. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen of het overtreden van de regels kan een deelnemer worden uitgesloten van deelname.

2) Kosten

2.1 Iedere deelnemer dient minimaal EUR 225  aan sponsorgeld in te brengen. Dit bedrag is inclusief een uniek wielrenner of hardloopshirt, dat iedere deelnemer tijdens de beklimming zal moeten dragen. Tevens is na afloop een slotbarbecue inbegrepen.

2.2 Dit sponsorbedrag dient  in termijnen plaats te vinden. Het eerste termijn van EUR 75 dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Het resterende termijn van EUR 150 dient uiterlijk op 1 Augustus 2016 te zijn overgemaakt aan Move for MS. Het is uiteraard toegestaan voor iedere deelnemer om meer sponsorgelden op te halen.

2.3 Indien deelnemers niet meedoen of zich voor de actie uitschrijven wordt het reeds overgemaakte inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane donaties worden niet gerestitueerd.

2.4 De reis- en verblijfkosten voor de actie van de Mont Ventoux zijn voor eigen rekening van de deelnemer.

3) Aansprakelijkheid

3.1 Move for MS is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers en supporters.

3.2 Move for MS accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

3.3 Iedere deelnemer dient er zelf voor te zorgen verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan derden (WA-verzekering)

3.4 Move for MS adviseert iedere deelnemer te controleren of de reisverzekering deelname aan bergsport/ gevaarlijke sporten dekt.

Zij 'n topprestatie, wij 'n topprestatie

Powered by DAM