MS research

De Stichting MS Research stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en oplossingen van de chronische ziekte multiple sclerose. De Stichting geeft niet alleen voorlichting aan een groot publiek, maar subsidieert ook initiatieven in het belang van de zorg voor patiënten. Stichting MS Research is opgericht in 1980 en stond in 2011 stil bij haar 30 jarig jubileum. Stichting MS Research is een ANBI erkende instelling en draagt het CBF keurmerk.

Multiple Sclerose
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het centrale zenuwstelsel kan bepaalde signalen niet goed verwerken doordat de isolatielaag rondom de zenuwbanen is aangetast. Een aantal lichaamsfuncties kan hierdoor niet of niet meer normaal functioneren. De oorzaak van MS is nog niet bekend. MS is een ziekte die vrijwel het hele leven lang wordt meegetorst en verschilt daarom zozeer van andere neurologische aandoeningen. Een acute hapering door MS kan dus gepaard gaan aan een scala van uitval van neurologische functies Daarbij komt de onzekerheid over de toekomst van de patiënt in kwestie op langere termijn. Voor MS bestaat nog geen genezing. Behandelingen zijn gericht op een vermindering van klachten of het afremmen van het ziekte proces.

Ruim 16.000 mensen in Nederland hebben MS, i.e. 1 op 1.000 mensen.  De ziekte begint in de meeste gevallen in de leeftijd van 20 en 45 jaar. Dat betekent dat MS vooral jonge mensen treft die in de bloei van hun leven zijn. MS verandert hun toekomstperspectief voor altijd. De ziekte komt ook voor bij kinderen. Kinderen hebben vaak dezelfde klachten als volwassenen, maar de ziekte heeft meer impact, omdat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn. Het stellen van de diagnose MS neemt vaak veel tijd in beslag. Ook het beloop van de ziekte is niet te voorspellen. Daardoor verkeren mensen met MS in voortdurende onzekerheid over de mate en de wijze waarop de ziekte hun normale functioneren zal beperken. Daarmee is wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan een versnellen van het stellen van de diagnose en het voorspellen van het verloop van MS essentieel voor het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met MS.

Stichting MS Research en haar werk
– In de afgelopen 30 jaar heeft de Stichting 56 mln euro geworven; 48 mln hiervan is besteed aan wetenschappelijk onderzoek en het geven van voorlichting.
– De stichting ontvangt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van particuliere giften. – Meer dan 100 onderzoekers doen jaarlijks wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS verspreid over universitaire en andere onderzoeksinstellingen.
– De stichting heeft een beslissende rol gespeeld in de oprichting van een aantal gespecialiseerde MS Centra in Nederland, die zijn verbonden aan Academische ziekenhuizen: MS Centrum Amsterdam, Rotterdam Maastricht, Groningen en Nijmegen. In 2011 zijn twee nieuwe MS centra in Groningen en Limburg van start kunnen gaan.
– De Nederlandse Hersenbank te Amsterdam wordt voor een groot deel gesubsidieerd door de Stichting
– Stichting kent twee jaarlijks een fellowship toe aan een veelbelovende onderzoeker voor een periode van 4 jaar. Hiermee kan de onderzoeker een eigen onderzoekslijn opzetten.
– De stichting zorgt ervoor dat de onderzoeker na afloop van het onderzoek, behouden blijft voor het wetenschappelijk kennisgebied van MS. Met de fellowship is een bedrag gemoeid van 400.000,= euro.
– In 2010 wordt het fellowship toegekend aan dr Jack van Horssen van het VUmc MS Centrum Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op zuurstofschade in de hersenen bij MS.
– Eerdere fellowships zijn toegekend aan:
1999 dr Inge Huitinga, directeur Nederlandse Hersenbank
1999 dr Sandra Amor, senior onderzoeker pathologie VUmc
2004 dr Wia Baron, stafmedewerker en senior onderzoeker celbioligie UMC Groningen
2006 dr Leonie Boven, klinisch chemicus in opleiding
2008 dr Brigit de Jong, MS neuroloog en onderzoeker Radboud UMC Nijmegen
2010 dr Jack van Horssen, senior onderzoeker pathologie VUmc

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij 'n topprestatie, wij 'n topprestatie

Powered by DAM